O programe Excel

V súčasnosti existuje viacero programov, ktoré sú určené špeciálne na štatistickú analýzu údajov. Jednotlivé programové produkty sa líšia technikou spracovania údajov, množstvom zabudovaných štatistických procedúr, ale aj dostupnosťou.

Každodenným nástrojom práce takmer každého z nás je Excel, ktorý je bežne dostupný každému užívateľovi Microsoft Office. Našim zámerom je ukázať, že Excel mám umožní zrealizovať aj základné procedúry potrebné pre kvantitatívny výskum.

Skôr ako pristúpime k štatistickým analýzam je ale potrebné, aby sme mali v Exceli nainštalovaný doplnok s názvom Analýza údajov (Data analysis).