O programe SPSS

Statistical Package for the Social Sciences (ďalej len IBM SPSS) je profesionálny software, ktorý slúži na štatistické spracovanie dát v spoločenskovedných výskumoch. Využíva sa na mnohých vedeckých pracoviskách a vysokých školách po celom svete a predstavuje určitý štandard pri spracovávaní kvantitatívnych dát.

Prvá verzia programu SPSS sa objavila v roku 1968, v roku 2021 bola vydaná verzia 28.0. V roku 2009 sa firma SPSS spojila s koncernom IBM, dnes sa tieto programy nazývajú IBM SPSS.

Pre študentov je voľne prístupná alternatíva PSPP, ktorá je plne kompatibilná s programom SPSS (aj keď ešte neobsahuje všetky štatistické procedúry ponúkané v SPSS).

Príklady v tejto e-učebnici boli realizované v SPSS, vo verzii 22.